Rwanda : Ibigo by imari birasabwa kuzirikana ko bamwe mu babigana batazi indimi z amahanga


Zimwe mu mpapuro zikoreshwa muri za banki zo mu Rwanda usanga ziriho inyandiko ziri mu ndimi z’amahanga gusa. ishyirahamwe rirengera abaguzi mu Rwanda rikaba ribibonamo ikibazo kuko bigira ingaruka zo gukumira bamwe mu baguzi ba servisi z’amabanki.

Damien Ndizeye,umunyamabanga nshingwabikorwa w’ishyirahamwe ry’abaguzi mu Rwanda(ADECOR) avuga ko indimi z’amahanga kuba ziba ziri ku mpapuro zifashishwa na bamwe mu batazizi birimo ingorane zitandukanye ati: “Mu Rwanda hari abantu batazi igifaransa cyangwa icyongereza, Akenshi inyandiko zo mu mabanki zimwe na zimwe ziba zanditseho mu cyongereza cyangwa igifaransa, Ibi bigaragara nk’imbogamizi ku muntu utazi rumwe muri izo ndimi kandi akeneye serivisi imusaba gukoresha urwo rupapuro.”

Kuri iki kibazo,umuyobozi w’ishyirahamwe ry’amabanki mu Rwanda Mugwaneza Jacqueline avuga ko impapuro zisaba inguzanyo mumabanki yose yo murwanda usanga hose ziri muri izo ndimi, Mugwaneza akavuga ko impamvu yabyo ari ukubera ko abayobozi benshi b’amabanki batazi ikinyarwanda bakaba batakwemera gusinya ibyo batumva. Mugwaneza agira ati: “Abayobozi benshi b’amabanki ntibazi ikinyarwanda bityo niyo mpamvu izo nyandiko ziba ziri mu ndimi z’amahanga kugira ngo ntibagire impungenge z’ibyo baba basinyira ngo yenda ntibabyumva.Usaba inguzanyo we azana umuntu yizeye usobanukiwe n’izo ndimi z’amahanga akamusobanurira.”

Mu mabanki hari impapuro zikoreshwa ziba ziriho inyandiko mu ndimi z’ikinyarwanda, icyongereza n’igifaransa icya rimwe noneho umuntu agasoma ururimi yumva kuko ubutumwa buba ari bumwe.Mugwaneza avuga ko mu nama y’ishyirahamwe ry’amabanki bazabiganiraho bakareba niba no ku mpapuro z’inguzanyo niba bitaba gutyo kuko bigaragara ko umuntu utazi indimi z’igifaransa cyangwa icyongereza ahura n’ingorane zo gushaka umusemuzi aba yizeye bikamuvuna.

Hari impapuro nyinshi zikoreshwa mu mabanki usanga ziba ziriho indimi z’amahanga gusa kandi zifashishwa n’abakiriya ba banki barimo abize n’abatarize.

Ibi bikunda gutuma hari abo usanga batishimira ubwo buryo kuko butuma kubona serivisi bibatwara igihe kinini kurusha icyo byagombye kubatwara izo mpapuro zanditse mu Kinyarwanda.


Share Button
Leave A Comment