Rwanda | Nyamasheke: Mu meziabirigusa BK imazegutangainguzanyozingananamiliyoni 149.

Mu meziabirigusa BK imazegutangainguzanyozingananamiliyoni 149.UbuyobozibwaBankiya Kigali, ishamiryaNyamashekeburatangazakomu meziabirigusarimazeritangiyegukoreramuri aka Karererimazegutangainguzanyozingananamiliyoni 149, indimishingaikirikwigwahoikabaifiteagacirokangananamiliyoni 215.

Mu namayahujeumuyobozimukuruwaBankiya Kigali, Gatera James, n’abakiriyab’irishamiryaNyamashekekuriuyuwa 16/08/2012, Gaterayasabyeabakiriyaba BK gufatainguzanyobakanazikoreshanezabirindaigihombo, kuko BK ntibayifuzakoyazagurishaingwatez’abakiriyabayo.

Gaterayabwiyeabakiriyaba BK koamafarangaaharibatazaburaayokubaguriza,gusangomu gihebazajyabahuran’imbogamizi mu gushyiraimishingayabo mu bikorwabajyebegeraBK bareberehamweukobyarushahokugendaneza, bityoabakiriyababobirindeigihombo.

Umuyoboziw’akarerewungirijeushinzweimari, ubukungun’amajyambere, Bahizi Charles, yasabyeko BK yajyaikurikiranaikarebakoinguzanyoabakiriyababobasababazikoreshaibyobazisabiyekandineza,kugirangobirindekoabakiriyababobazahomba.

YasabyekandiabaturagebaNyamashekekudapfushaubusaamahirwebafitekuba BK yarabegerejeserivisizayo, bakababagombakuzibyazaumusarurobagasezereraubukene.

Umuyobozimukuruwa BK yahamagariyeabakiriyakutazemeranarimwekobahabwaserivisimbikukoariuburenganzirabwabokwakirwaneza no guhabwaserivisinziza.

Yababwiyeko mu gihebazababatakiriwenezabashoboraguhamagara mu nzegozohejuruza BK kugirangobabasabekugiraicyobakorangoserivisizirushehokugendaneza.

Abakiriyakandingoniuburengenzirabwabogutangaibitekerezokuburyoimikoreremyizayarushahokugerwahohabakubirebenan’amasahan’iminsiby’akazi, n’ibindi.

 

 

 

 

 

Share Button
Leave A Comment